"Yabon Gwani..." - Wakar Muhammad Tika

 

Hoton Musaddam Idriss Musa

YABON GWANI......


Farkon baitin Ilahi zan ambata,

Masanin sirrin dukan nagarta,

Mai bayarwa gami da ƙari.


Rabbi lamunce na tsara baituka,

Ga gwanin nan na mu mai hazaƙa,

Musaddam M Idriss a tsari.


Ja mu je Oga abun fahari,

Ɗaya tilo ka wuce garrari,

Shugaban Powa bugu da ƙari


Roƙona gun Ilahi mai sama,

Kullum ka zamo cikin ƙirama,

Gun Al'umma ka zamma nuri.


Rubutawa: Muhammad Musa Tika

30th-10-2020

Reactions
Close Menu