Waƙar Ranar 'Yancin Ƙasa - Daga Abulwaraqat Ayagi

 RANAR 'YANCIN KASAAnya ko zan murna da ranar'yantuwa *

Bayan kasata na ta ihun dimuwa?


'Yanci fa in har ba tsaro kuma ga tulin * 

      Yunwa fa bauta ne ga bautar bautuwa


Ya BABA ka san ni fa mai kaunarka ne *

Sakonka ga shi ka karkade masa kunnuwa


Ya Baba in har jar miyar ta gagara *

Kukar a saita ta da babbar daddawa


In ko da hali har da kifi dan kadan *

Dan galmi-galmi muke bida ko ba yawa'Yar Gwamnatin in tai wuya to tamu fa *

Tai yo bagas mana kar ta sanya majaujawa 


Ni tausayin Cil'a nake yai yekuwar *

      Kawo dafa-duka an zugum ba amsuwa


Ya Baba ka san duk kasa an sallama *

      Mai gaskiya kai ne fa me ke faruwa?


Ya Baba ka san 'yan arewa a kanka fa *

      An kwashi kwarbai an ka fada damuwa


Dukkan musulmi kai wakili namu ne *

Sai sa nikabi in ka kasa farantuwa


In har ka kasa mun ji kunya har butur *

Wa zan amincewa a wannan rayuwa?


Na Ayagi ni dai na isar kuma na fita *

       Sakonku kenan 'yan kasa ran 'yantuwa


Binyamin Zakari

(Abul-warakat Ayagi)

07082460196

30-9-2020

Reactions
Close Menu